OP DEZE PAGINA VINDT U DE ENIGE EN JUISTE PROCEDURE OM CORRECT IN TE SCHRIJVEN !

VOORDAT U WILT INSCHRIJVEN : VERGEWIS U ER VAN DAT U EEN VERZEKERING HEEFT B.A.-UITBATING/ONDERNEMING MET INBEGRIP VAN BRAND TEGENOVER DERDEN ( wettelijk verplicht  decreet van 24 februari 2017 ) stuur dit geldig document door per mail naar:

secretariaat@nationale-vrije-marktkramers-vereniging.be

hoeft u slechts 1 maal te doen voor meerdere markten 

 

  1. u kiest een markt
  2. u bepaalt uw aantal meters
  3. u berekent de kostprijs
  4. u schrijft het correcte bedrag over op rekening van de vereniging : BE66 6715 4097 5943  Mededeling : welke markt - aantal meter - welk artikel - email - gsm 
  5. zorg dat deze betaling minstens 1 week voor het evenement bereikt heeft!
  6. schrijf iedere markt apart in !